TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Mọi giao dịch thanh toán online vui lòng sử dụng các số tài khoản sau.

  • Tên tài khoản:  Công ty TNHH Thương Mại Thiên Trường
  • Số tài khoản: 190370211665012
  • Ngân hàng techcombank chi nhánh Linh Đàm – Hà Nội