TÀI KHOẢN GIAO DỊCH:

1.Tên tài khoản:  Công ty TNHH Thương Mại Thiên Trường

– ​Số tài khoản: 10201 0000 557 980

– Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân – Hà Nội

2.Tên tài khoản:Phạm Xuân Nam

– Số tài khoản:  2151 0000 208 456

– Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy – Hà Nội

3.Tên tài khoản: Nguyễn Thị Mai Hường

– Số tài khoản: 14822 050 75656

– Ngân hàng Agribank chi nhánh Hùng Vương – Hà Nội